HEalth and LIfe Sciences Academy - HELIS

Het grensoverschrijdende project HELIS Academy richt zich op de optimalisatie van de Life Science & Health (LSH) cluster in Nederland en Vlaanderen.

(Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit project wordt medegefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Zuid-Holland).

Optimaliseren van de Life Science & Health sector

Het hoofddoel van HELIS Academy is de overbrugging van de kloof tussen vaardigheden en kennis van afgestudeerde studenten en de vereiste competenties in LSH banen. Het project focust op de ontwikkeling en onderlinge afstemming van trainingsprogramma’s om zo de aansluiting op de vereiste baanprofielen te verbeteren.

Programma’s voor een betere arbeidsmarktintrede

In HELIS Academy, werken partners van academia en industrie nauw samen aan zes op maat gemaakte programma’s om afstudeerders de vereiste kennis en competenties in de specifieke LSH domeinen te geven om succesvol de  arbeidsmarkt te kunnen betreden. Tijdens het driejarig project, zullen naar verwachting jaarlijks 160 studenten deelnemen aan de trainingsprogramma’s van HELIS Academy.

HELIS Academy training programma’s dekken de volgende onderwerpen:

Good Manufacturing Practices (GMP)
Data Analysis & Stewardship
Business Development
Product & Process Design
Technology & Life Sciences
Evidence Based Testing


Oriëntatie met screening tools

Studenten zijn zich vaak niet bewust van de verschillende carrièremogelijkheden in de LSH industrie. Er is daarom behoefte aan screening tools om studenten te helpen hun competenties in kaart te brengen en vast te stellen welke competenties nodig zijn voor een bepaalde functie.  Daarnaast helpen de tools bedrijven met het optimaliseren van hun selectiebeleid voor de vaardigheden van hun personeel.

Een duurzame HELIS Academy

Door het samenbrengen van clusterorganisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen, industrie en overheid zal HELIS Academy een oplossing kunnen bieden voor de huidige vaardighedenkloof die studenten ervaren bij hun stap naar de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan door het creëren van efficiënte en duurzame trainingsprogramma’s.