Trainingsstrategie

Hoewel elke training uniek is, zijn er drie fundamentele aspecten die consequent terugkomen: inzicht, uitvoering en gedrag. Lees meer over de strategie die aan de basis ligt van al onze trainingen en waarom dat belangrijk is.

Biotech Training Facility verzorgt praktijktrainingen op het gebied van farmaceutische productie en kwaliteit binnen het Good Manufacturing Practices (GMP) kader.

Hoewel elke training uniek is, zijn er drie aspecten die consequent terugkomen:

  • Inzicht
  • Uitvoering
  • Gedrag

Deze drie aspecten hangen nauw met elkaar samen op weg naar succes.

Inzicht

Het juist uitvoeren van een taak is belangrijk. Om dat goed te kunnen doen, is het van groot belang om te begrijpen waarom een taak op die manier wordt uitgevoerd. Bij de Biotech Training Facility trainingen wordt daarom altijd duidelijk gemaakt waarom handelingen op een bepaalde manier worden gedaan. Hierdoor krijg je niet alleen de praktijkervaring, maar ook de expertise die nodig is om taken in een juist GMP kader te plaatsen. 

Uitvoering

Op papier kan een kwaliteitssysteem waterdicht lijken en toch falen als in de praktijk de procedures niet correct gevolgd worden – een veel voorkomend onderwerp van FDA waarschuwingsbrieven.  De kracht van het kwaliteitssysteem is dat wat er opgeschreven is ook echt zo uitgevoerd wordt. Vaak onderschat men  hoe belangrijk het is de procedures zo uit te voeren als ze beschreven staan. Biotech Training Facility trainingen maken cursisten bewust van het feit dat juist gebruik van procedures essentieel is. 

Gedrag

De realiteit laat zich nooit volledig vangen in procedures. Er kunnen onverwachte zaken gebeuren waar direct op gereageerd moet worden. Ook kan het voorkomen dat iemand de procedure niet begrijpt. Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om bij onduidelijkheden vragen te stellen en afwijkingen te melden. De trainingen van Biotech Training Facility bereiden je voor op dit soort situaties. Cursisten worden aangemoedigd elkaar aan te spreken als er van de procedures wordt afgeweken en kritisch te zijn op zaken die de kwaliteit van het product kunnen beïnvloeden. Door elkaar scherp te houden, wordt de kans op fouten sterk verkleind of kunnen fouten zelfs helemaal voorkomen worden.

Fundamentally,
fundaments
are fundamental.