IGZ en CBG kiezen voor trainingen Biotech Training Facility

11 september 2017

Vanaf oktober 2017 zullen inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en medewerkers van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bij Biotech Training Facility getraind worden in Good Manufacturing Practices (GMP) en biotech gerelateerde onderwerpen. Biotech Training Facility biedt hen de mogelijkheid om niet alleen hun theoretische kennis op peil te houden, maar ook juist de praktijkervaring en bijbehorende kennis te verdiepen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. IGZ waakt onder meer over de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen. De inspectie controleert daarom onder andere fabrikanten en importeurs van geneesmiddelen en werkzame stoffen en verstrekt GMP certificaten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft onder andere de verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het CBG speelt een bepalende rol bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen op de Nederlandse markt. Vanzelfsprekend is het voor beide partijen van belang de kennis actueel te houden. Met de keuze voor Biotech Training Facility zullen zij de komende jaren in deze behoefte voorzien.

Ronald Kompier (Directeur Biotech Training Facility): "Training van IGZ en CBG onderstreept de rol van Biotech Training Facility om het kennis- en ervaringsniveau van mensen werkzaam in de Life Science sector op peil te houden en waar mogelijk te verhogen."